240 km Ultramarathon for greek shores 8-12/7ΥπερΜαραθώνιος 240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό 8-12/7

The independent initiative “240 kilometers for the foreshore” aims to highlight the extreme importance of the Greek coastline as a common good for all, and the need to protect it from future intensive exploitation.

Η ανεξάρτητη πρωτοβουλία “240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό” έχει ως στόχο την ανάδειξη της εξαιρετικής σημασίας του ελληνικού αιγιαλού ως κοινό αγαθό για όλους, καθώς και την ανάγκη προστασίας του από μελλοντική εντατική εκμετάλλευση.

From 8 to 12 July, with sponsors Attica shores and sea breeze as a fuel, Agis Emmanouil, actor and marathoner, will run from Isthmus to Marathon and will activate as many people as possible to create a human chain to protect threatened beaches and convey the message that activation and group citizen action against restrictions on the freedom and quality of life, can overturn any bill privatizing our natural heritage.

In each of the stops [Eleusina, Elliniko, Sounio, Temple of Artemis (Vravrona) and Marathon] events will be organized by musicians, actors, dj’s, graffiti artists, yachtsmen.

A symbolic relay, simultaneous with the Ultramarathon, is open for development. 240 citizens or groups of citizens will run at least one kilometer, in order to convey the message of a joint effort to the final destination on 12 July.

MARATHON SCHEDULE
8/7 Start from Isthmia on sunrise and finish at Eleusina. (60 με 63 km depending on whether you start from Kechries or the archaeological site of Isthmian museum. Entire path in old national road)

9/7: Start from Eleusina on sunrise (always) and finish -with a potential stop at P.Faliro- at Elliniko (42km and the path will be Eleusina – National road – Schistos avenue – Piraeus Port – Kleisovis- Peiraiki – PFS – P.Faliro – Ag.Kosmas beach)

10/7: Start from Ag.Kosmas / Elliniko on sunrise and finish probably at Lavrio (or Sounio). There will be a stop at Anavyssos, where there will be an event with the Yacht Club at Ag.Nikolas. (60 or 50 kilometers by the shore).

11/7: Start from Lavrio (or Sounio) and finish at the Temple of Artemis [53 km: Lavrio Avenue – Markopoulo – Porto Rafti – Vravrona (Temple of Artemis)]

12/7: Start from Temple of Artemis at 15:30 and finish at Schinias beach [36 km: Loutsa – Rafina (Evia Street) – Marathon Avenue – Schinias]
 

marathonrun.gr
Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, με χορηγούς τους αιγιαλούς της Αττικής και καύσιμο το θαλασσινό αεράκι,ο Άγης Εμμανουήλ, ηθοποιός και μαραθωνοδρόμος, θα τρέξει από τον Ισθμό μέχρι το Μαραθώνα και θα ενεργοποιήσει όσους περισσότερους πολίτες ώστε να δημιουργήσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα προστασίας στις απειλούμενες παραλίες μας και να μεταφέρουν το μήνυμα ότι η ενεργοποίηση και η ομαδική δράση των πολιτών ενάντια σε περιορισμούς της ελευθερίας και της ποιότητας ζωής τους, μπορεί να ανατρέψει οποιοδήποτε Νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της φυσικής κληρονομιάς μας.

Σε κάθε έναν από τους σταθμούς διανυκτέρευσης και ξεκούρασης [Ελευσίνα, Ελληνικό, Σούνιο, Ναός Αρτέμιδος (Βραυρώνα) και Μαραθώνας] θα διοργανωθούν εκδηλώσεις από μουσικούς, ηθοποιούς, ντι-τζέις ,γκραφιτάδες, ιστιοπλόους.

Είναι ανοιχτή και υπό διαμόρφωση μια συμβολική σκυταλοδρομία, ταυτόχρονα με τον Υπερμαραθώνιο από 240 πολίτες ή ομάδες πολιτών που θα τρέξουν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο, ώστε να μεταφερθεί το μήνυμα της κοινής προσπάθειας ως τον τελικό προορισμό στις 12 Ιουλίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
8/7 Εκκίνηση από Ίσθμια με την Ανατολή του ήλιου και τερματισμός ,μάλλον χωρίς σπάσιμο της διαδρομής σε πρωινό απογευματινό,στην Ελευσίνα.(60 με 63 χιλιόμετρα ανάλογα με το αν ξεκινήσουμε από Κεχριές ή Αρχαιολογικό χώρο μουσείου Ισθμίων και όλη η διαδρομή στην Π.Εθνική οδό)

9/7 : Εκκίνηση από Ελευσίνα με την Ανατολή του ήλιου (πάντα ) και τερματισμός ,με ενδεχόμενο σταθμό στο Π.Φάληρο * ,στοΕλληνικό (42 χιλιομετράκια και η διαδρομή θα είναι από Ελευσίνα-Εθνική -Λεωφόρο Σχιστού -Λιμάνι Πειραιά -Κλεισόβης-Πειραϊκή -ΣΕΦ-Π.Φάληρο-παραλία Αγ.Κοσμά)

*(εάν σταματήσουμε Π.Φάληρο για μικρή εκδήλωση η διαδρομή θα σπάσει σε πρωινή και απογευματινή ώστε να φτάσουμε Π.Φάληρο απόγευμα και να συνεχίσουμε για Αγ.Κοσμά όπου θα γίνει η κυρίως εκδήλωση )

10/7 : Εκκίνηση από Αγ.Κοσμά/Ελληνικό με …την Ανατολή και τερματισμός κατά πάσα πιθανότητα Λαύριο (ή Σούνιο) .Θα γίνει μια στάση στην Ανάβυσσο όπου θα γίνει μια εκδήλωση με Ναυτικό Όμιλο στον Αγ.Νικόλα και στη συνέχεια θα τερματίσουμε στο Λαύριο ήΣούνιο.(60 ή 50 χιλιόμετρα και όλο παραλία παραλία γιαλό αιγιαλό).

11/7 :Εκκίνηση από Λαύριο (ή Σούνιο) πουρνό πουρνό και τερματισμός στο Ναό της Αρτέμιδος [53 χιλιόμετρα: Λεωφόρος Λαυρίου -Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη-Βραυρώνα (Ναός Αρτέμιδος)]

12/7 :Εκκίνηση από Ν.Αρτέμιδος 3 και μισή και τερματισμός στην παραλία Σχοινιά [36 χιλιόμετρα: Λούτσα-Ραφήνα(Οδός Ευβοίας)-Λ.Μαραθώνος -Σχινιάς ]

 

marathonrun.gr