Κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για κολύμβηση 2018-Μέρος Ι

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ: Η θάλασσα είναι ακατάλληλη για μπάνιο από το ύψος του Αγιου Ανδρέα μέχρι και τη Ραφήνα για φέτος.

 

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έκανε μετρήσεις και εξέδωσε τα αποτελέσματα για την καταλληλότητα των νερών σε 323 παραλίες της Αττικής.
Οι δειγματοληψίες, σύμφωνα με το Κέντρο, γίνονται σε αποστειρωμένα μπουκάλια τα οποία ανοίγουν μέσα στη θάλασσα και κλείνουν σ΄αυτήν, από την ακτή σε μήκος 5 μέτρα και σε βάθος 30cm. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε ψυγείο στα πιστοποιημένα εργαστήρια, όπου μέσα σε έξι ώρες γίνονται οι αναλύσεις.
Οι παράμετροι που μετρήθηκαν είναι οι :
• Κολοβακτηρίδια
• Εντερόκοκκοι
• Ε-Coli
• Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα,θολερότητα). Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική άποψη κ.λπ.

Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων οι παραλίες κρίθηκαν Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 252 (78.2%) είναι κατάλληλες παράλιες για κολύμβηση και 71 (22%) είναι ακατάλληλες σε σύνολο 323.

Δείτε τους πίνακες αναλυτικά

Από το Λαύριο έως την Αγία Μαρίνα

Από τον Αλιμο έως τη Φρεαττύδα

Από τη Βουλιαγμένη έως το Σούνιο

Από τον Πειραιά έως το Πόρτο-Γερμενό

Στις παραλίες της Σαλαμίνας