The swimmer’s decalogueΟ δεκάλογος του λουόμενου

Our dream, during the holidays, is to get in touch with nature. Pessimists say that today there is no longer any corner of our planet that is not polluted. Optimists, to which we belong say that it will be so at some time if appropriate actions are not taken now. The fact is that pollution can destroy and corrupt the environment completely with all the impact this may have on human health.

Το όνειρό μας, στη διάρκεια των διακοπών, είναι να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Οι απαισιόδοξοι λένε ότι σήμερα δεν υπάρχει πλέον καμία γωνία του πλανήτη μας που να μην είναι μολυσμένη. Οι αισιόδοξοι, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, περιορίζονται να λένε ότι θα είναι έτσι σε λίγο καιρό αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα τώρα. Το γεγονός είναι ότι η μόλυνση μπορεί να καταστρέψει και να αλλοιώσει ολοκληρωτικά το περιβάλλον με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στην υγεία του ανθρώπου.

Even if we manage to get away for a bit from the chaos of the city, fleeing the pollution becomes increasingly difficult because it is affecting the seas, rivers, lakes, forests, mountains, the air and water we drink. The same happens with our holidays: where we think we closed the door to pollution, it is coming through the window. When choosing the location of our holiday, we must make sure that there is drainage, but not sewage dumped into the sea we choose to swim. Also, make sure that there is clean drinking water and that there had not been any recent infectious diseases in the area.

PAKOE suggests to the citizen:

 • to be aware of marine pollution and be conscious with what he sees around him.
 • to report any apparent deterioration of the marine and coastal natural environment that he will become aware of at the phones of PAKOE 210 8100805 – 210 8101609 – 210 7230505 (illegal connections, uncontrolled rubbish and waste, etc.).
 • to apply as much as possible the swimmer’s decalogue

THE SWIMMER’S DECALOGUE

 • When the sea turns green, then it is full of decaying algae and plankton.
 • When it has iridescent surface, then it is full of oil, tar, grease or sewage.
 • When the coast is full of trash, there is high possibility of the sea itself being contaminated.
 • Impure water always have germs.
 • In the bottom there are lead and mercury which can cause serious health damage.

In case of any conditions of the above, swimmers should take some basic precautions:

 1. Do not swim in water with a deep green color.
 2. Do not go into a sea that has oil, grease or sewage. They may cause cervical cancer, tumors and chronic dermatitis.
 3. Do not pollute, and clean the beaches of garbage.
 4. Do not stir up the sea when there is mud on the seabed. The mud, shows the presence of lead and mercury an stirring the seabed can make those enter your body from the mouth and the skin pores.
 5. Do not perform your physical needs in the sea (urination, defecation etc).
 6. Before swimming, apply pure olive oil to the most visible areas of your body.
 7. If jellyfish sting you and you’re not carrying liquid ammonia, place a layer of clean sand or seaweed for ten minutes on the area of the sting.
 8. In case you want to get rid of the jellyfish, fish them out of water. However, this requires caution. Try doing it with the inside of your palm, by pushing them along with water.
 9. The best times to swim is during the morning and the evening, because the body is not busy with digestion and can engage better in more rigorous tasks.
 10. If in Attica, when the winds are north or north-east, swim only from Sounion to Vouliagmeni, while when they are north-west or south, the northern areas of Daskalio up to Oropos will be free of jellyfish.

pakoe.gr
Κι αν ακόμη κατορθώνουμε να ξεφύγουμε για λίγο από το χάος της πόλης, η φυγή από τη μόλυνση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη επειδή η μόλυνση έχει προσβάλλει τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες, τα δάση, τα βουνά τον αέρα και το νερό που πίνουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διακοπές: εκεί που νομίζουμε ότι κλείσαμε την πόρτα στη μόλυνση, αυτή μας μπαίνει από το παράθυρο. Στην επιλογή του τόπου των διακοπών μας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο αλλά τα λύματα δεν χύνονται στη θάλασσα που επιλέγουμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει καθαρό πόσιμο νερό και πως δεν διαπιστώθηκαν πρόσφατα μολυσματικές ασθένειες.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει στον πολίτη:

 • Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και να είναι συνειδητοποιημένος με όσα βλέπει γύρω του.
 • Να καταγγέλλει οποιοδήποτε φαινόμενο αλλοίωσης του θαλασσίου και παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος που θα πέσει στην αντίληψή του στα τηλέφωνα του ΠΑΚΟΕ 210 8100805 – 210 8101609 – 210 7230505 (παράνομες συνδέσεις, ανεξέλεγκτα σκουπίδια και απόβλητα, κ.α.).
 • Να εφαρμόζει όσο μπορεί το δεκάλογο του λουομένου.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ

 • Όταν η θάλασσα πρασινίζει, τότε είναι γεμάτη σάπια φύκια και πλαγκτόν.
 • Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε είναι γεμάτη πετρέλαιο, πίσσες, λάδια, απόβλητα βόθρων.
 • Όταν οι ακτές είναι γεμάτες σκουπίδια υπάρχει η πιθανότητα και η ίδια η θάλασσα να είναι μολυσμένη.
 • Τα ακάθαρτα νερά είναι πάντα εστίες μικροβίων.
 • Στο βυθό υπάρχουν μόλυβδος και υδράργυρος που προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία.

Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει οι λουόμενοι να πάρουν ορισμένα στοιχειώδη μέτρα:

 1. Να μην κολυμπάνε σε νερά που το χρώμα τους είναι βαθύ πράσινο.
 2. Να μην μπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέλαιο, λάδια, απόβλητα βόθρων. Οι βρωμιές αυτές προκαλούν καρκίνο της μήτρας, νεοπλασίες και χρόνιες δερματίτιδες.
 3. Να μην ρυπαίνουν και να καθαρίζουν τις παραλίες από τα σκουπίδια.
 4. Να μην αναδεύουν τη θάλασσα όταν υπάρχει λάσπη στο βυθό. Η λάσπη της, προδίδει την ύπαρξη μόλυβδου και υδραργύρου, που με την ανατάραξη του βυθού μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας από το στόμα και τους πόρους του σώματος.
 5. Να μην εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες μέσα στη θάλασσα.
 6. Πριν κολυμπήσετε αλείψτε τις πιο εμφανείς περιοχές του σώματός σας με αγνό ελαιόλαδο.
 7. Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει τσούχτρα αν δεν έχετε μαζί σας αμμωνία υγρή να χρησιμοποιήσετε άμμο καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας επί δεκάλεπτο ένα στρώμα στο σημείο του τσιμπήματος.
 8. Στην περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε από τις τσούχτρες, ας απασχοληθείτε με το να τις ψαρεύετε. Το ψάρεμά τους, όμως, θέλει προσοχή. Ας προσπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις μαζέψετε μαζί με το νερό.
 9. Οι καλύτερες ώρες για το άθλημα της κολύμβησης είναι οι πρωινές και οι απογευματινές, επειδή ο οργανισμός δεν είναι απασχολημένος τότε με την πέψη και μπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε μια κουραστική προσπάθεια.
 10. Όταν ο καιρός είναι βόρειος, βορειοανατολικός στο Σαρωνικό, να κολυμπάτε μόνο από το Σούνιο μέχρι τη Βουλιαγμένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός ή νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το Δασκαλειό μέχρι τον Ωρωπό είναι απαλλαγμένες από τσούχτρες.

pakoe.gr